sob. 30 maja, 2020

Skarbonka.eu

Blog porównywarki finansowej

Średnia krajowa 2019 – ile wynosi obecnie średnie wynagrodzenie?

W sprawie średniej krajowej brak spójnych danych. W zależności od metodologii i ośrodka badawczego możemy zapoznać się z różnymi danymi. Pełne dane dotyczą rzecz jasna ostatniego pełnego roku, gdyż obszerny raport z sytuacji w płacach w roku 2019 dopiero podlega badaniom. Po pierwszym kwartale roku eksperci są jednak pełni optymizmu — takiego wzrostu, jak ostatnio, nie było od lat!

Wartość średniej pensji krajowej od lat wywołuje spore emocje i zarazem kontrowersje. Choć wielu traktuje ją jako niemiarodajne i niewiarygodne odzwierciedlenie, ich zdaniem, realnej sytuacji na rynku pracy, to nieprzerwanie od wielu lat Polaków interesuje jej wartość. Czy wiadra pomyj, jakie często wylewa się na temat średniej płacy, mają jakieś uzasadnienie? Istotnie, jednym, ze źródeł powszechnego w społeczeństwie sceptycyzmu do tego tematu może być brak spójności w danych, jakie się w jej kontekście podaje, ponieważ wciąż wiele osób zarabia płacę minimalną i pracuje na umowach zlecenie, zamiast umowach o pracę. Warto też wiedzieć, że istnieje kilka wartości i metodologii co do liczenia wartości średniej płacy w Polsce.Informacje o średnim wynagrodzeniu – kogo dotyczą, a kogo pomijają?

Innym zrozumiałym podłożem tego zjawiska może być fakt, że wartość średniego wynagrodzenia we wzbudzających sensację tekstach w internecie często traktuje się wybiórczo. Autorzy tzw. newsów faworyzują zazwyczaj sektor przedsiębiorstw. Trzeba pamiętać, że zatrudnia on nieco ponad 6 milionów polskich pracujących z ogółu wynoszącego ok. 16,5 miliona. Sporo, ale to nawet nie połowa. Statystyki podawane przez pryzmat sektora przedsiębiorstw mogą odzwierciedlać w trafny sposób specyfikę tej części rynku pracy, jednak dla całej gospodarki GUS zawsze podaje oddzielną, naturalnie niższą wartość.Warto docenić jednak jeden aspekt, jaki niesie się za tematem średniej krajowej — podawanie jej wartości przy każdej okazji prowokuje do gorących dyskusji na temat sytuacji na rynku pracy i zmusza do refleksji na temat problemów, jakie trapią polskich pracowników.

Średnia krajowa 2019 – dane z półrocza, a informacje z ostatniego kwartału

Warto dodać, że Główny Urząd Statystyczny udostępnia informacje na temat średniej krajowej zarówno w perspektywie comiesięcznej, jak i kwartalnej. Porównując aktualne dane pod tym kątem, również widać różnicę, jaka zachodzi między danymi dotyczącymi okresu między styczniem a marcem 2019 roku a danymi z czerwca tego samego roku.W I kwartale 2019 roku, według danych GUS potwierdzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, średnie wynagrodzenie wyniosło 4950,94 złote brutto.Dla porównania, według wspomnianych danych z czerwca 2019 roku, jakie również zgromadził GUS, średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw to 5104,46 złotych brutto.

Średnia krajowa — podstawowy problem

Głównym problemem, jaki wiąże się ze średnim wynagrodzeniem, jest fakt, że np. w danych Głównego Urzędu Statystycznego wyraźnie wartość średniej płacy zawyżają najlepiej zarabiający. Wartości ich płac wyraźnie zakrzywiają sytuację na rynku płac. W wielu opracowaniach na temat średniej krajowej powtarza się stwierdzenie, że nawet powyżej 50% ludzi zatrudnionych na polskim rynku pracy zarabia o wiele mniej, niż wynosi średnia krajowa. Wartość ta jest wysoka, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że wartość średniej pensji w Polsce — jak widać wyżej — nieustannie rośnie. Nie pomaga fakt, że w ostatnich miesiącach można zaobserwować wyraźny wzrost składek ZUS, co dla wielu podwyżkę pensji czyni mniej lub praktycznie w ogóle nieodczuwalną.Innym aspektem, który nie powinien napawać optymizmem przy okazji dywagacji na temat średniej pensji krajowej, są mnożące się informacje płynące z przedsiębiorstw, według których rosną problemy ze znalezieniem rąk do pracy — na niedobór pracowników skarżą się coraz liczniejsze branże. Co ciekawe, kłopot ten wcale nie dotyczy firm, które płacą poniżej średniej krajowej, ale i także przedsiębiorstw, które utrzymują relatywnie wysoki poziom pensji dla pracowników. Idąc tym tropem — wzrost płac powinien być jeszcze szybszy, rozwijając się na różnych płaszczyznach rynku pracy.

Jakie są w ogóle oczekiwania Polaków co do pensji wystarczającej zdaniem badanych, do życia na odpowiednio pozwalającym do egzystencji, średnim i dostatnim poziomie? Według Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) najmniejsza miesięczna pensja, za którą można zapewnić sobie podstawowe potrzeby, wynosi 1 467 zł netto. Osoby z tego segmentu sięgają też najczęściej po chwilówki online. Grupa badanych, płacę pozwalającą żyć na średnim poziomie, uznała kwotę 2 317 zł netto. Z kolei minimalną wartość do dostatniego życia, ankietowani uznali z kolei wartość co najmniej 3 605 zł netto.


Porozmawiaj z nami